Psykologisk forsvar

cropped-PFHeader.png

I poker er psykologisk forsvar utrolig viktig. Dette handler mye om å være litt lur, og gjerne prøve å lure de andre; få dem til å tro en ting når sannheten er en annen. I første omgang er det viktig at du lærer å lese dine motstandere. Hvordan oppfører han eller hun seg under “vanlige” omstendigheter, og hvordan under “spesielle” situasjoner? Vet du noe om dette har du et fortrinn. Når du en senere gang kommer opp i en sluttsituasjon der mye står på spill bruker du det du har lært for å se om din motstander bløffer eller ikke. Dette kaller mange poker psykologer å finne “grunnlinjen” til din motstander. Noen mennesker er vanligvis høyrøstede i vanlig, grunnmodus, men blir tause når de kommer opp i spesiell situasjon. Så gjelder det å tolke alt riktig for å vite om motstanderen har, eller ikke har, de kortene han utgir seg for å ha. Du kan dele psykologiske signaler inn i to grupper: Visuelle og auditive. Dette vil gi deg et lite fortrinn når du begynner å observere folk. Men så har du det faktum at det kan tenkes at dine motstandere bløffer deg med sine signaler, og dobbelt-finter deg på den måten. Så det gjelder å være obervant. I tillegg kan det være viktig for deg selv også å prøve å dobbelt-finte de andre, da dette vil gi deg et meget godt psykologisk forsvar.

Du kan også lære mye om en poker-spiller bare ved å se på sjektongbunken hans. Er sjetongene pent og pyntelig satt opp, uten mye rot snakker du nok sikkert om en type spiller som ikke bløffer for mye, mens en spiller som nærmest lar sjetongene flyte foran seg kan kanskje være av den mer spontane, irrasjonelle typen. Igjen, dette er ikke alltid like sikker vitenskap, men prinsipielt har den mye for seg som et utgangspunkt. En siste ting du kan tenke litt på er at om du hele tiden satser når du har gode kort og aldri bløffer, ja da vil de andre spillerne forstå det letter, og dermed gjøre det vanskeligere for deg å vinne skikkelig stort de gangene du har sensasjonelle kort.