Forsvar

Pengespill og Psykologi

I pengespill som for eksempel poker er det psykologiske aspektet noe av det viktigste en pokerspiller har, nest etter et meget godt statsisk hode for å regne ut sannsynlige muligheter i det aktuelle spillet. Statistikk er viktig, men psykolog er på en måte den lille x-faktoren som skiller nybegynneren fra eksperten. Det finnes et ordtak (mange sier det er den kjente investoren Warren Buffet som har kommet med det) som sier det at dersom du ikke vet hvem som er “idioten” etter en halvtime rundt bordet, så er det mest sannsynlig deg. Med “idiot” menes her den personen som spiller dårligst av alle de som sitter rundt bordet, og som følgelig kommer til å tape mest penger. På engelsk brukes begreper som “patsy”, “sucker”, “fool”, “fish” osv.

Alt dette fører selvsagt til at poker både er, og helt korrekt blir oppfattet som, et pengespill der psykologi er viktig. Dersom du er fascinert av poker, og synes det har mye for seg skal du derfor ikke bare studere statistikk og sannsynlighet, men også psykologi. Nei, ikke skolepsykologi, men den typen psykologi som foregår på et bevisst og ubevisst plan hele veien. Pokerpsykologi, kan du godt si, selv som dette er en type psykologi som gjør seg gjeldene i alle menneskelige situasjoner.

Pokercropped-PFHeader.png

Noe av det første du kan legge merke til er at det gjelder å tøffe seg noe opp. Og du må tøffe deg opp på en helt reell måte, så det hjelper ikke å “late som”. Om du “later som” vil de andre spillerne sannsynligvis skjønne at det er det du gjør. Av denne grunn er det av og til ikke så lurt å spille stort med venner og kjente, for disse personene vet jo utmerket godt hvem du er. Og da finnes det nesten ingen rom for fleksibilitet. Dersom du spiller med ukjente folk gjelder det å holde masken så godt som mulig for ikke å røpe noe. Mange liker å spille med solbriller, og cap-er som er dratt godt nedover ansiktet. Og dette er helt klart med på å gi de fleste litt ekstra selvtillit samtidig som du skjuler øynene godt. Øynene er jo sjelens speil, som så mange sier, så dette kan nok gi en liten fordel. Men selv når du skjuler øynene kan det hende du røper dine små poker-løgner, for de fleste mennesker har jo det som kalles “tell”. Det vil si et eller annet som de gjør i forbindelse med at de lyver. Vær spesielt oppmerksom på ikke å føre hånden for mye til ansiktet, da dette er et klassisk “tell”. Det er med andre ord viktig at du har et godt psykologisk forsvar, noe vi skal kikke litt nærmere på her.